Welkom

Welkom op de digitale website van het dekenaat Ninove.

Een franse parochiepriester vertelde me vorig jaar:
"Ik merk dat het aantal overtuigde en actieve christenen kleiner wordt in de verschillende parochies. Maar deze voelen zich meer verantwoordelijk dan vroeger. Ze willen het voortaan samen doen en er voor zorgen dat hun parochie levendig blijft. Het zal in de toekomst niet alleen afhangen van de plaatselijke priester maar van de kleine gemeenschap van christenen".
Dit besef ik hier in ons dekenaat ten volle.
In elke parochie van ons dekenaat hebben we een kleine kern van enthousiaste en bewuste christenen die elke week blijven samenkomen om te bidden en eucharistie te vieren. Zo vormen we stilaan een hechte gemeenschap met open vensters op de huidige, meestal onverschillige wereld. In die wereld willen we God een eervolle plaats geven.
Het blijft onze opdracht om daarop pastoraal in te spelen, door liturgie, dienstbaarheid en catechese op alle niveaus en voor alle leeftijden om zo tot een eigentijds godsbeeld te komen, trouw aan de bijbelse wortels.

In een groot deel van de wereld kent het christendom een bloei. Hier is het anders...
Een Indische priester vertelde me na een verblijf van 14 dagen in onze parochie:
"In Europa gaat alles achteruit, in India gaat het christendom vooruit".
Het wordt meer dan ooit een uitdaging om hier het tij te veranderen.
Is het een hopeloze opgave of wil jij meewerken om in ons dekenaat een nieuwe frisse wind te laten waaien?

Tof ... dat jij wil meewerken!!! ...

Deken Michel.

 

Eén van de grondpijlers in ons dekenaat:

De maandelijkse dekenale werkvergadering
Maandelijks, gewoonlijk op de eerste maandag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, komen we in huize Tabor, Biezenstraat 19, samen met de vertegenwoordigers van de 14 verschillende parochies om rond een pastoraal thema te werken.
Deze vergadering blijft een belangrijk samenwerkingsgebeuren dat een bemoediging wil zijn naar de vele medewerkers.
Deze bijeenkomst wil ook ondersteuning bieden om een groeiende solidariteit tussen de verschillenden parochies van ons dekenaat te bewerken.